Brottmålsadvokater med bred erfarenhet inom flertalet rättsområden

Ring oss på 010 - 1415490 eller be om att bli uppringd

Vi kämpar för dina rättigheter

Vi är specialister inom brottmål och åtar oss uppdrag både som offentlig förvarare och målsägandebiträde. Med flera års erfarenhet och ett teambaserat arbetssätt tillvaratar vi dina rättigheter och intressen under hela processen. Vi besitter även kompetens inom andra rättsområden såsom familjerätt, tvångsvård (LVU, LVM, LPT, LRV), migrationsrätt samt fastighetsrätt.

Läs mer

Vilka vi är

Advokatbyrån består av ett sammansvetsat team av advokater och biträdande jurister. För närvarande har vi kontor både i Eskilstuna och Västerås men åtar oss uppdrag över hela landet.

Läs mer

Kontakt

Eskilstuna

Fristadstorget 4, 632 18 Eskilstuna
info@advokaternakv.se
010 - 14 15 490

Västerås

Norra källgatan 22, 722 11 Västerås
info@advokaternakv.se
010 - 14 15 490