Tatevik Mkrtchyan

Biträdande jurist

Tatevik är tingsmeriterad och har flerårig erfarenhet från arbete på myndighet. Tatevik arbetar främst med familjerätt, tvångsvård (LVU, LVM, LPT, LRV), migrationsrätt samt uppdrag som målsägandebiträde. Hon åtar sig även uppdrag som boutredningsman och bodelningsförrättare.

Tatevik talar även armeniska och ryska.

Tel: 010 – 14 15 490
Mob: 073 – 04 87 840
Mail: tatevik@advokaternakv.se

Profil på Advokatsamfundet