Du kan alltid kontakta oss för en kostnadsfri juridisk rådgivning.

Brottmål

Ekobrott

Familjerätt

Offentligt- eller privat försvar. Företräder dig som är misstänkt för brott.
Målsägandebiträde, företräder dig som blivit utsatt för brott.
Särskild företrädare för barn.

Med ekobrott menas ekonomisk brottslighet i form av bokföringsbrott, skattebrott, försvårande av skattekontroll, oredlighet mot borgenär och insiderbrott. Vi stödjer dig under hela processen och ser till att tillvarata dina rättigheter om du delges misstanke om ekobrott.

Frågor om vårdnad, boende och umgänge om barn m.m.

Utlänningsrätt

Körkortsärenden

Tvångsvård

Specialiserade inom utlänningsrätt där vi tar uppdrag som offentligt biträde gällande asyl, tillståndsärenden och förvar. Vi bistår även som ombud i alla typer av frågor gällande    uppehållstillstånd och arbetstillstånd.

Fastighetsrätt

Vi bistår dig som står inför ett eventuellt körkortsingripande och liknande frågor.

Tvistemål

Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde i alla typer av ärenden gällande tvångsvård, exempelvis vård eller omhändertagande av unga (LVU), missbrukare (LVM) och gällande psykiatrisk tvångsvård (LPT) m.m.

Upprättande av handlingar