Området Fastighetsrätt innefattar många olika delar, advokatbyrån arbetar främst med de delar som här närmare beskrivs.

Fel i fastighet, här kan det vara fråga om att en fastighet sålts och köparen stämmer säljaren för ett så kallat dolt fel. I dessa fall krävs oftast en gedigen undersökning om vad felet omfattar. I detta läge arbetar advokatbyrån med olika valda företag med stort kunnande och bred erfarenhet av att besikta fastigheter. Givetvis biträder vi även säljare i denna typ av ärende. Advokatbyrån åtar sig att via försäkringen kontrollera och söka rättsskydd för täckning av arbetskostnader i ärendet.

Advokatbyrån arbetar också med kommersiella fastigheter, här kan det vara fråga om avtal, tvister om hyror och förhandling om hyressättning. Även försäljning av kommersiella fastigheter och hyresfastigheter bistår advokatbyrån med. Det kan röra sig om att ”förpacka” fastigheten/fastigheterna på ett lämpligt vis inför försäljning.

Gäller det byggnation av större fastigheter, hyresrätter, bostadsrätter eller kommersiella fastigheter bistår advokatbyrån med råd och även kontakter med kommunen för underlättande av marktilldelning, bygglov med mera.

Det finns också en bred vana att förvalta hyresfastigheter och se till att dessa omhändertas på ett bra sätt. Kontakter med hyresgäster kan ibland vara svåra och tidskrävande, vi biträder då i hyresnämnden om det blir nödvändigt.

För närvarande arbetar advokatbyrån med några fastighetsägare i Västerås som visat intresse av att bygga bostadshus i Västerås.

Kontakta oss gärna för ytterligare information.