Vi upprättar testamenten, äktenskapsförord, samboavtal och gåvobrev.

Tydligt formulerade och välskrivna dokument är av högsta betydelse när det kommer till testamenten, äktenskapsförord, samboavtal och gåvobrev. Dessa är i grund och botten dokument som utformas för att avvärja framtida konflikter och tvister. Vi hjälper dig, och du slipper onödig oro.

Fördelarna med välformulerade, tydliga och juridiskt korrekta dokument är överväldigande många.
Du bestämmer med testamentet vad som händer med dina tillgångar när du inte längre finns i livet och underlättar för dina anhöriga.
Du slipper tvister vid en potentiell framtida bodelning eller uppdelning av egendom med äktenskapsförord eller samboavtal.
Dina gåvor hamnar i rätt händer utan förhinder på grund av oklarheter med ett gåvobrev.
Du slipper även onödig stress och oro.