Specialiserade inom utlänningsrätt där vi tar uppdrag som offentligt biträde gällande asyl, tillståndsärenden och förvar. Vi bistår även som ombud i alla typer av frågor gällande uppehållstillstånd.